Sign in
×

Login (email address)

Password

Interactive stories, text-based games and visual novels
RegistrationSign in
iFiction.net

iFiction.net

Visit our new website AXMA.INFO

Запустить

EL MISTERI DE LES INCÒGNITES

ACTIVITAT 1. TROBA L’ASSASSÍ

Sou assessors dels mossos d’esquadra en la seva unitat d’homicidis. Se us ha encomanat investigar un cas d’assassinat per arma blanca. Ahir a la tarda es va trobar el cadàver d’un home caucàsic d’uns trenta anys. La científica va recollir totes les possibles empremtes genètiques de l’assassí de l’escenari del crim. Hi van trobar un pedaç de roba tacat de sang al costat de la víctima. També un manyac de cabell entre els dits de la víctima. Sota les ungles van trobar cèl·lules epitelials i a un metre de distància, varen trobar una burilla de tabac que podria pertànyer també a l’assassí i de la qual es pot extreure una mostra de saliva.

Des del laboratori, treballen amb totes quatre mostres d’ADN i parteixen d’una equació que defineix genèticament a una empremta de l’autor del crim.

Aquesta és l’equació y=5n – 9m – 3 , on n i m són paràmetres amb uns valors determinats segons el tipus de mostra:

Si la mostra és de sang, n=4 i m=1.

Si la mostra és de saliva, n=2 i m=1.

Si la mostra és de cabell, n=3 i m=2.

Si la mostra és de cèl·lules epitelials, n=–1 i m=2.

Per descartar les mostres genètiques que pertanyen a la víctima i no pas a l’assassí, el laboratori disposa d’un seqüenciador d’ADN que utilitza el mètode Sanger, introduint per una banda l’equació de l’ADN de la víctima i per altra, els paràmetres segons les mostres, obté el valor numèric igual a 0. Podríeu determinar quina de les empremtes genètiques recollides de l’escena del crim, pertany a l’assassí?

Create a $key and display “Yes”, if the protagonist has the key, and “No”, if they do not: Yes No

One way link. After following this link readers will not be able to go back to the previous page via the Back button.

Clicking this link will display new text under the current passage without clearing the screen: Display the beginning of the story.

This is a citation from another passage:

Random number from 0 to 6: .

Choose action:

ACTIVITAT 2. IDENTIFICA A L’ASSASSÍ

Per a poder identificar l’assassí, la polícia científica ha de relacionar l’empremta genètica trobada a l’escena del crim. Fent una cerca exhaustiva per la base de dades dels possibles autors de l’homicidi, s’han trobat quatre possibles sospitosos amb antecedents similars i que voltaven aquell dia per la zona.

Com que cadascun d’ells està registrat, tenim la seva fitxa policial i les seves dades biològiques al laboratori.

La informació de la que disposem per a identificar quin és el veritable autor del crim és la següent:

Sospitós 1

Sospitós 2

Sospitós 3

Sospitós 4

n – m – 2 =0

8n – 10m + 4 = 10

10m – 3n – 7 = 5

–10m + 7n – 2 =9

Per a poder determinar qui és l’assassí, relacioneu cada sospitós amb l’empremta genètica trobada a l’activitat 1, de forma que sigueu capaços de resoldre un sistema d’equacions que sigui compatible determinat. L’anàlisi prèvia del laboratori esmenta que els paràmetres n i m que resolen aquesta incertesa són 3 i 6, respectivament.

Resol els misteris que se't van proposant i enxampa a l'assassí!!

Carolina Ibac Verdaguer

Professora de matemàtiques a l'institut Cirviànum de Torelló.

Introduction